ZAKRES DZIAŁALNOŚCI    CURRICULUM VITAE    STATUS PRAWNY    WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI    UBEZPIECZENIE    KONTAKT

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz na rzecz przedsiębiorców.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie:

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo finansowe

prawo pracy

prawo upadłościowe i naprawcze

prawo zamówień publicznych

windykacja należności

postępowania sądowe

 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.

Zasady etyki radcy prawnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.